Integrity policy

GDPR

Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring de uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@bjornaxen.se.

Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig när jag handlat på bjornaxen.se?

 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig när jag bokat en salongsbehandling
 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig när jag handlat på bjornaxen.se?
 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig som fd. elev på Björn Axén Academy
 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig för att hantera ärenden i Kundservice
 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig för utveckla och förbättra produkter och tjänster
 • Vilka personuppgifter sparar Björn Axén om mig för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser
 • Hur länge sparar Björn Axén uppgifter om mig?
 • Hur ändrar jag min preferens för kommunikation från Björn Axén?
 • Hur vet jag att informationen som Björn Axén har om mig är lagrat på ett säkert sätt?
 • Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?
 • Hur får jag uppgifter som Björn Axén har om mig raderade?
 • Hur begär jag ut en sammanställning av den information som Björn Axén sparat om mig?
 • Hur hanterar Björn Axén cookies?
 • Delar Björn Axén information om mig med tredje part?
 • Från vilka källor hämtar Björn Axén uppgifter om mig?
 • Kommer Björn Axén ändra den här integritetspolicyn?
 • Vem är ansvarig för de personuppgifter Björn Axén samlar in?
 • Om jag har frågor om dataskydd, vart vänder jag mig?

Vilka uppgifter sparar Björn Axén om mig när jag bokar en salongsbehandling?

För att uppfylla vår del i tjänsteavtalet sparar vi följande uppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Faktureringsadress
 • E-postadress
 • Behandlingshistorik
 • Information om din behandling ex färgrecept
 • Upplysningar som du själv valt att lämna
 • Summa produkter
 • Summa tjänster
 • År & datum för utförd behandling
 • Namn på din frisör
 • Antal besök
 • Kön
 • Bilder som du själv valt att ladda upp

Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, bokningspåminnelser & recensionsförfrågan, administrera bokningar, om- och avbokningar, behandla ärenden i Kundservice, hantera garanti- och reklamationsärenden, identifikation samt marknadsföring. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

Uppgifter lämnade i vårt bokningssystem sparas så länge du är en aktiv kund. Om du inte besökt oss på 3 år tas alla uppgifter om dig och dina bokningar bort.

Vilka uppgifter sparar Björn Axén om mig som handlat via e-handeln?

För att uppfylla vår del i köpeavtalet att leverera och ta betalt för de produkter och tjänster du köpt hos oss sparar vi följande uppgifter:

 • Namn
 • Dina kontaktuppgifter (Leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Orderinformation
 • Din browser-aktivitet på vår webbplats
 • Dina kommunikationspreferenser
 • Din lokation
 • Din IP-adress

Vi an vänder dina uppgifter för att kunna säkerhetsställa leverans av dina produkter, ta betalt, hantera ärenden i Kundservice, identifikation, marknadsföring, hantering av garanti- och reklamationsärenden, avisera status på din leverans samt låta dig logga in på Mina sidor. I syfte att ständigt förbättra vårt erbjudande använder vi även en del av informationen som underlag för analys.

För att genomföra ett köp på bjornaxen.se måste du godkänna våra köpevillkor. I samband med det godkänner du även vår integritetspolicy.

Uppgifter lämnade i samband med köp i vår e-handel sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.

Vilka uppgifter sparar Björn Axén för att hantera ärenden i Kundservice?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) att lösa ärenden i Kundservice eller av kundservicekaraktär sparar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kommentarer, synpunkter och svar som du själv valt att lämna till oss i e-post eller via kontaktformulär på vår hemsida.

Uppgifter som Björn Axén inte sparar men ändå tar del av är:

 • Vi behandlar dina uppgifter så att vi kan kontakta dig angående kundtjänstärenden, returer, klagomål, vår nöjd kundgaranti, information om eventuella avbokningar, återbetalningar, svar på frågor som ställs online och i identifieringssyfte.
 • Kundtjänstärenden som skickas till oss via e-post eller onlineformuläret sparas tills ärendet är löst.
 • All information du delar online om Björn Axéns varumärke, produkter eller tjänster – till exempel på bloggar och sociala mediekanaler – kommer att sparas i enlighet med den aktuella plattformens regler. Björn Axén kan inte ta ansvar för denna information.

Jag har deltagit i en tävling. Vilken information kommer Björn Axén spara om mig?

För att tillgodose vårt gemensamma intresse (berättigat intresse) och i syfte att genomföra, utvärdera och administrera tävlingar spar vi följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kommentarer och svar som du själv valt att lämna.
 • Eventuellt tillåtelse att skicka e-postmarknadsföring

Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera före och efter tävling samt administrera vinst.

Uppgifter som lämnats i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad.

Vilken information samlar Björn Axén in i syfte att utveckla och förbättra produkter och tjänster?

I syfte att ständigt förbättra våra produkter och tjänster samt kunna erbjuda dig en mer personlig upplevelse (berättigat intresse) spar vi följande uppgifter.

 • Teknisk information t.ex. IP-nummer & device
 • Köphistorik
 • Feedback på våra produkter och tjänster
 • Demografisk information t.ex. ålder och kön
 • Geografisk information t.ex. språkpreferens och plats
 • Klick- och besökshistorik

Vi hanterar dina uppgifter i syfte att anpassa och förbättra vår hemsida, utveckla och förbättra vårt erbjudande, sortera in kunder i segment baserat på intresse och beteendemönster, jämföra historiska data samt förbättra IT-system.

Personuppgifter lagrade i syfte att analysera och förbättra vårt erbjudande sparas i 36 månader.

Vilka uppgifter spar Björn Axén för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

Björn Axén spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

Hur länge spar Björn Axén uppgifter om mig?

Björn Axén spar aldrig en uppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från Björn Axén?

Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (av- eller påregistrera dig för kommunikation) genom att logga in på mina sidor på bjornaxen.se eller via vår bokningstjänst. Kontakta kundservice?

Hur vet jag att informationen som Björn Axén har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss på kundservice@bjornaxen.se så gör vi allt vi kan för att hjälpa dig.

Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade, raderade, blockerade eller flyttade.

Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här.

Hur kan jag få uppgifter som Björn Axén har om mig raderade?

Kontakta oss på kundservice@bjornaxen.se så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.

Notera att om du ber oss radera information om dig kommer du inte längre kunna boka salongsbesök eller logga in på mina sidor på bjornaxen.se. All tidigare historik om dig som till exempel färgrecept eller köp på bjornaxen.se kommer att gå förlorad. Givetvis är du alltid välkommen att skapa nya inloggningsuppgifter om du så önskar.
Om du önskar avsäga dig kommunikation via e-post klickar du enklast på länken längst ner i ditt senaste e-post som du fått av oss.

Hur får jag en sammanställning av den information som Björn Axén sparat om mig?

Kontakta oss på kundservice@bjornaxen.se så hjälper vi dig. Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.

Hur hanterar Björn Axén cookies?

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.
Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies.

Delar Björn Axén information om mig med tredje part?

Dina uppgifter kan delas med s.k. Personuppgiftsbiträden, dvs företag som hanterar personuppgifter för Björn Axéns räkning.

Bokningssystem
För att kunna hantera och administrera salongsbokningar

Logistikpartner
För att kunna plocka och skicka varor

Transportör
För att kunna leverera de varor du köpt hem till dig eller till ditt utlämningsställe

E-post klient
För att kunna kommunicera via e-post till exempel leveransbekräftelser och marknadskommunikation

Betallösning
För att kunna ta betalt för produkter och tjänster

IT-tjänster
För att kunna erbjuda tekniska plattformar där du kan möta oss till exempel e-handelsplattform

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja information om dig till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden.

Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.

Från vilka källor hämtar Björn Axén uppgifter om mig?

Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.

Kommer Björn Axén ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. Kundservice har alltid alla versioner av den här policyn sparade. Detta är version 1.3.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Björn Axén samlar in?

Björn Axén Institut AB, org. nummer: 556358-3037 på adressen Birger Jarlsgatan 124 111 45 Stockholm är ansvarig för de personuppgifter som Björn Axén samlar in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på Björn Axén, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på Björn Axén är du alltid välkommen att kontakta oss på kundservice@bjornaxen.se.